Föreningsfakta

Årsmöteshandlingar 2017

Här får du detaljerad information om vår verksamhet,
protokoll från årsmöten och styrelsemöten.

Verksamhetsberättelse 2016

Förslag till dagordning 2017-03-30

Resultat och Balansräkning 2016

Revisionsberättelse 2016

Förslag till budget 2017

Valberedningens förslag till styrelse 2017