Skip to main content

Arrangör: Light Collaboration Network (LCN)

Tidpunkt: 3 juni 2021, 13.00-16.00 (CEST) via Zoom (kostnadsfritt)

Besök vår nya webbplats för att läsa mer om och registrera dig för evenemanget samt lära dig mer om våra mål:
lightcollaboration.net/event/online-symposium/
Symposiet kommer att hållas på engelska och Q&A på svenska och engelska

Vi inbjuder dig härmed att delta i vårt första symposium som kommer att börja vårt offentliga arbete för att uppmuntra och påskynda samtal mellan
yrkesverksamma som arbetar med ljus: vare sig det gäller forskning, industri, utbildning, arkitektur eller design.

Vi kommer få lyssna till akademiker och affärsutövare från olika områden diskutera interaktioner mellan akademi och industri. Två paneldiskussioner kommer att inledas med ett par kärnfrågor:

Tillämpad forskning och innovation:
 När ska forskning kommersialiseras?
 Hur balanserar man krav med avseende på visuellt, bortom visuellt och komfort?
 Kan industrin producera armaturer med längre livslängd utan att gå i konkurs?

Utbildning och kommunikation:
 Vilka är dina frågor till den ”andra sidan”? (angående språk, standarder etc.)
 Hur kan akademin utnyttja den beprövade erfarenheten från industrin?
 Hur integrerar vi forskning i praktikbaserad utbildning?

Om du någonsin har varit frustrerad över vad du upplever som brist på kommunikation över yrkesgränser, eller till exempel önskat att saker kan gå snabbare när det gäller att utveckla forskning eller acceptera bästa praxis, delta i detta symposium tillsammans med oss för att lära dig mer om
målen för Light Collaboration Network, hur vi hoppas kunna expandera och hur du kan engagera dig

Leave a Reply