Vår verksamhet

OM OSS

Sydljus är en ideell förening, som arbetar för kunskap, kreativitet och utveckling inom belysningsområdet. Vi verkar för ökad insikt om naturligt och artificiellt ljus ur tekniska, synergonomiska och estetiska aspekter.

Sydljus startades 1959 under namnet Sydsvenska Belysningssällskapet. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Sydsverige men vi samarbetar med liknande organisationer nationellt och internationellt. Som medlem i Sydljus får du också delta i arrangemang hos våra systersällskap, Svenska Belysningssällskapet och Västljus, till medlemspris.

Vi arrangerar möten, föredrag, studiebesök och resor till intressanta projekt. Fokus ligger på belysningsteknik samt erfarenheter från ljusforskning och ljussättning inom- och utomhus. Vi är en av arrangörerna för den årligen återkommande tävlingen Svenska Ljuspriset.

Medlemskretsen, företagsmedlemmar och personliga medlemmar, representeras av arkitekter, ljusdesigners, el- och belysningskonsulter, forskare, synpedagoger, tillverkare samt övriga, som har intresse av modern ljusplanering. Som medlem finns möjlighet att påverka utvecklingen och träffa likasinnade för diskussion och erfarenhetsutbyte.