Lunchträffar med Light Collaboration Network (LCN)

Light Collaboration Network arrangerar två lite mer avslappnade lunchträffar för alla som är intresserade, torsdag 25 november samt torsdag 9 december, kl. 12-13..

Välkommen att droppa in för att snacka ljus och belysning, forskning och nya rön, eller bara prata med likasinnade

Anmäl dig på https://lightcollaboration.net/events och sprid gärna vidare till de du tror är intresserade.

Light Collaboration Network är ett nystartat initiativ bland ljusforskare i Sverige i syfte att främja tvärvetenskaplig ljusforskning. Läs mer på lightcollaboration.net eller gå med i vår grupp på LinkedIn.