Skip to main content

Datum/Tid
2023-02-02
12:15 - 13:00


Välkommen på lunch-webbinarium om Quality Hotel The Weaver i Mölndal, där Carolin Fischer och Emma Kruuse från Ljusrum berättar om arbetet bakom.

 

Projektet var även med i den senaste omgången av Svenska Ljuspriset, Interiör, och gick till final, där det tilldelades ett hedersomnämnande, med juryns motivering:

”I en storskalig och komplex byggnad har ljusdesignerna med lekfullhet, sinnrikhet och noggrannhet vävt samman ljus och interiör till en gemytlig och intim enhet. Ett starkt och tydligt koncept genomsyrar projektets samtliga utrymmen. Varje armatur är en egen individ som med unik funktion vittnar om ljusdesignerns omsorg om gästens totalupplevelse.”

 

 

Visionen

Att utifrån hotellverksamhetens och gästens behov skapa möjlighet till variation av zoner och atmosfär i de storskaliga rummen. Liksom dagsljuset har skiftande karaktär ville vi med en skiftande ljuskaraktär ge hotellet puls och andning. Den visuella identiteten med taktila inslag som flörtar med områdets textila historia fungerade utmärkt som ljusbärare och medel för att åstadkomma det.

 

 

Om projektet

Vad är ni mest nöjda med i projektet?

Att vi har lyckats sammanväva helheten med hjälp av ljus – funktioner, rumsliga förutsättningar och inredningskoncept – och på så sätt skapat en upplevelse för besökaren.

Vad var den största utmaningen och vad fanns det för speciella krav med projektet?

En grundförutsättning var ett tydligt ­önskemål från beställaren om samordning av ”allmänljus och miljöbelysning” för att undvika onödigt mycket installation, vilket förstås gick hand i hand med hur vi jobbar och utgjorde en utmärkt grund för en hållbarare lösning. Den största utmaningen var den korta tidsramen med parallella processer i stället för linjära, men det löstes genom tät kommunikation.

Vad tror du var mest avgörande för det lyckade resultatet?

En klok beställare som förstod vikten av att gå hela vägen och låta oss vara delaktiga i hela processen. En stark projektledning med känsla för tajming så att avgörande samordningsmöten hölls vid precis rätt tillfällen.

Berätta om samarbetet med andra inblandade i projektet.

Med målet att ”bevaka” hotellets ljusidentitet blev vår roll att agera länk mellan de olika disciplinerna i stort och smått för att säkerställa att helheten inte tappades.

Kommunikation var den avgörande faktorn, där en diskussion fördes löpande kring ­estetik, teknik och inte minst ­gränsdragning mellan de olika disciplinerna.

Hur har det färdiga projektet mottagits?

Vi upplever att hotellet har mottagits väl av allmänheten, och att hela projektgruppen är nöjd över slutresultatet. Vi har även fått kommentarer från besökare som lyfte hur bra man har arbetat med inredningen och belysningen för att skapa atmosfär och förstärka den textila historien.

 

 

Anmälan sker genom att fylla i dina uppgifter nedan och skicka in.

Om det inte lyckas via formuläret, anmäl dig via mail till; kontakt@sydljus.se

Länk till webbinariet skickas ut till anmälda senast dagen innan.

Anmälan

Anmälning öppnar snart