Skip to main content

Datum/Tid
2021-10-06
12:00 - 12:45


Hillevi Hemphälä forskar på LTH, Lunds Tekniska Högskola, om ljusets påverkan på människan.

Hennes huvudsakliga forskningsområde är synergonomi, där hon har utvecklat en synergonomisk riskbedömningsmetod, VERAM.
Det finns en direkt koppling mellan ögonen och musklerna i nacke, axlar och skuldror.
Om det finns en felplacerad armatur som orsakar bländning ansträngs ögonen mer än nödvändigt vilket kan leda till mer ögonbesvär, huvudvärk och muskel- och ledbesvär, vilket i sin tur påverkar prestationsförmågan.

På föreläsningen kommer hon att gå igenom vissa faktorer i den visuella miljön som kan påverka och orsaka besvär hos individer som vistas i miljön.

 

Anmälan genom att fylla i dina uppgifter nedan och skicka in.

OBS! Klicka på själva texten för samtycke, innan ni klickar på: Skicka din anmälan.

Om det inte lyckas med formuläret, anmäl dig via mail till; kontakt@sydljus.se

Länk till webbinariet skickas ut till anmälda senast dagen innan.

 

Anmälan

Anmälning öppnar snart