Skip to main content

Datum/Tid
2018-03-08
17:00 - 21:00


 

Välkomna till medlemsmöte med Sydljus. Vi besöker Helsingborg lasarett och får en guidad tur på Neonatalavdelningen som invigs mitten av mars. Vi får även en föreläsning om användandet av ljus inom medicin.

Bild_Neontal

Besök på Neonatalavdelningen i Helsingborg samt föreläsningen ”Den fantastiska världen av ljus och belysning”

 

Framtidens belysning på Helsingborg Neonatalavdelning

Detta projekt är en del av Lighting Metropolis—ett EU-finansierat projekt som syftar till att hitta nya lösningar för belysning i offentlig miljö och ska lyfta fram Öresundsregionen som världsledande inom framtidens belysningsteknologi. Detta genom att samla alla regionala ljusaktörer, städer och universitet i en unik samarbetsplattform mellan offentliga och privata innovationsverksamheter. Projektledare för projektet på neonatalavdelningen i Helsingborg, är Annika Rosén Region Skåne.

Syftet med projektet är att designa en hälsosam ljusmiljö att vistas i för prematurfödda barn, personalen på neonatalavdelningen och barnens anhöriga.

Med dynamiska ljusmiljöer som utgår från barnens behov så kan personalen effektivt genomföra det känsliga och viktiga arbetet med att vårda barnen under sin första tid i livet. Ljusdesigner Åsa Moum från Moum Design och Moa Pauhlson från WSP Ljusdesign har tillsammans skapat fem olika ljus för intensivvårdsrummen: Allmänljus, Nattljus, Stämningsljus, Koncentration och Precision.

 

Den fantastiska världen av ljus och belysning

Laser Laser01

Cristina Pantaleone är civilingenjör inom teknisk fysik med specialisering inom nanooptik och fotonik samt medicinteknik. Hon har stor erfarenhet inom utveckling av medicintekniska produkter. I dagsläget arbetar hon som Technical Manager Product Development på Clinical Laserthermia Systems AB i Lund.

Ljus och belysning har en huvudroll i naturen och en allt viktigare roll i vardagen för alla människor Tillämpningsområden för ljus spänner mellan allt från artificiell belysning till tatueringsborttagning och digital kommunikation. Det stora genombrottet för användning av ljus inträffade när lasern och fiberoptiken uppfanns under 1900-talet.

Tillämpningsområden för ljus inom just medicin är inte begränsat till lasrar och professionell användning. Redan i antika Grekland och Egypten användes ljuset för behandlingar där dagsljuset utnyttjades för att behandla gulsot hos nyfödda, samma teknik är fortfarande i bruk idag men dagsljuset har ersatts av artificiella UV-ljuskällor.

 

Program:

17:00     Samling i entrén till Helsingborgs Lasarett och vidare till Neonatalavdelningen.

17:05     Guidad tur i lokalerna

18:00     Samling i Stora sammanträdesrummet, plan 3, Olympiahuset, kort info från ordförande Ingvar Erikson

18:05     Information om lokalerna av projektledaren Annika Rosén samt ev. frågor

18:15     Ljusdesigner Åsa Moum och Moa Pauhlson berättar om arbetet med ljusdesignen

18:45     Föreläsning ”Den fantastiska världen av ljus och belysning”, Cristina Pantalone

19:30     Avslutning på sjukhuset, vi tar oss vidare för restaurangbesök

19:45     Middag på Restaurang Bistro V på Fågelsångsgatan 1

 

Datum:  8 mars 2018

Pris:       350:- för medlem, 500:- icke medlem.

Transport: Resan kommer att ske antingen för egen maskin eller om någon så önskar gemensamt med tåg och buss.

Om man vill åka gemensamt med tåg och buss sker samling på Malmö C i glashallen ovanför spår 1-4 15:20. Tåg avgår 15:41 mot Helsingborg.
Ange i anmälan om ni önskar åka gemensamt eller löser transport själv.

Sista anmälningsdag: 5 mars. men anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Vid återbud senare än den 5 mars faktureras full avgift.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan)

Anmäl dig nedan. Ange om faktura eller vegetarisk kost önskas samt om du önskar gemensam transport.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
Rolf Tallberg, r.tallberg51@gmail.com
Bertil Göransson, bertil.goransson@luxera.se

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna

 

Moa Pauhlson

Moa är Ljusdesigner på WSP Ljusdesign och har en ljusexamen från Tekniska högskolan i Jönköping och en kandidatexamen i visuell kommunikation med inriktning arkitektur från Malmö högskola. Genom arbete och studier har hon fått en grundkompetens från tre olika ämnesområden, ljusdesign, arkitektur, och visuell kommunikation. Moa har erfarenhet av ett flertal ljusdesignuppdrag i sjukhusprojekt med fokus på människans välmående.

 

Åsa Moum

Åsa Moum driver Moum Design AB. Hon är civilingenjör i datateknik och ljusdesigner och har en fil. kand i psykologi där hon forskat på hur blått ljus kan ha en påverkan på vår självkontroll. Hon har en bakgrund inom produktutveckling och experience design i mobiltelefonbranschen. Läs gärna en intervju med Åsa i Ljuskultur från oktober 2017: www.ljuskultur.se/artiklar/framtiden-ar-har/ och kolla in www.moum.co för mer information om Åsa och hennes projekt.

 

Cristina Pantalone

Cristina Pantaleone är civilingenjör inom teknisk fysik med specialisering inom nanooptik och fotonik samt medicinteknik.

Hon har stor erfarenhet inom utveckling av medicintekniska produkter. I dagsläget arbetar hon som Technical Manager Product Development på Clinical Laserthermia Systems AB i Lund. Som teknisk manager har hon ansvar för produktutveckling, testning och teknisk kundträning samt en har genomgripande förståelse av teknologin bakom CLS produkter. Genom hennes specialkunskap inom ljus-vävnad interaktion kan hon översätta kundkrav till produktkrav och definiera ex vivo och in vivo testmetoder som används i den pre-kliniska fasen av produktverifieringen.

Den fantastiska världen av ljus och belysning

Ljus och belysning har en huvudroll i naturen och en allt viktigare roll i vardagen för alla människor Tillämpningsområden för ljus spänner mellan allt från artificiell belysning till tatueringsborttagning och digital kommunikation. Det stora genombrottet för användning av ljus inträffade när lasern och fiberoptiken uppfanns under 1900-talet. Baserat på Einsteins Quantum Theory of Radiation, skapades den första lasern och somanvändes för första gången i Kalifornien 1960.

Tillämpningsområden för ljus inom just medicin är inte begränsat till lasrar och professionell användning. Redan i antika Grekland och Egypten användes ljuset för behandlingar därdagsljuset utnyttjades för att behandla gulsot hos nyfödda, samma teknik är fortfarande i bruk idag men dagsljuset har ersatts av artificiella UV-ljuskällor. Tack vare dess flexibilitet används ljuskällor och lasrar inom alla medicinska och kosmetiska områden både för diagnostik och behandling, speciellt för hud- och ögonsjukdomar. Lasrar kan användas som verktyg, t. ex. kirurgiska laserknivar, som självständig behandling eller i kombination med ljuskänsliga läkemedel, t. ex. för behandling av cancersjukdomar.

Anmälan

Anmälning öppnar snart