Skip to main content

Datum/Tid
2019-02-13
16:30 - 21:00


Välkomna till medlemsmöte på Kraftringen och titta på deras omgjorda kontor, lär dig mer om solcellspaneler du kan ha hemma samt besök vid några utomhusprojekt i Lund.

 

Vi besöker Kraftringens omgjorda kontor i Lund, där Lotta Landén från Landén + Krantz Arkitekter kommer att beskriva bakgrunden och tankarna i  projektet samt prata om belysningen i atriet och i mötesrummen.

Kraftringen

Rundvandring på kontoret där Fredrik Andersson, tidigare projektledare på Tyréns, berättar om arbetet med belysningen och där några av belysningsleverantörerna kompletterar med armaturfakta.

 

Solcellspaneler till att användas som energiförsörjning hemma, är något som kommit mer och mer de senaste åren. Det är ju bra både för miljön och plånboken med att helt eller delvis kunna producera sin egen el lokalt där man bor. Anders Ekne på Kraftringen informerar om vad det finns för alternativ och vad man ska tänka på när det gäller den här typen av anläggningar, och vad Kraftringen har att erbjuda.

solceller

Släpp in solen i ditt liv!

Skaffa solceller till ditt tak och börja producera din egen el.

Sedan den 1 augusti 2018 är det inte längre nödvändigt med bygglov

för att installera solceller (med några få undantag). Med solel sänker

du dina energikostnader. Vid installationen finns dessutom ett statligt

solcellsbidrag att söka som täcker hela 30 % av kostnaden. Producerar

dina solceller mer el än du använder kan du sälja din överskottsel.

 

Lunds Kommun deltog i Lighting Metropolis i höstas, vilket resulterade i ett antal utomhusprojekt, och Susanna Sonesson från kommunen ger en presentation om deras medverkan i projektet.

Vi besöker några utomhusprojekt som färdigställts i Lund och först är Aktiva en jämställd aktivitetsyta på Klostergården. Clara Lundqvist från Lunds Kommun och Bertil Göransson från Luxera, som varit delaktiga i projektet, berättar och visar oss runt. Tack vare bidrag från Boverket har Lunds kommun kunnat skapa en ny plats för ungdomar. Genom att fokusera på unga tjejer, har målsättningen varit att skapa en så jämställd plats som möjligt, då stadsbyggnad av tradition görs av och för män.

Aktiva

 

Vi fortsätter sedan till Oscarshem, Nöbbelöv.

Discofotboll och honungslena ljuskramar!
Nya ljusinstallationer utmed Gröna stråket i Lund.

Projektet grundar sig på Lunds kommuns strävan efter att göra cykelbanorna mer lättillgängliga och trygga genom att skapa en infrastruktur som uppmuntrar invånarna att använda cykeln framför andra transportmedel.
Syftet är att öka trygghetskänslan och få människor att utnyttja sina utemiljöer mer under årets mörka timmar. Olika typer av rum med unika karaktärer har skapats med hjälp av ljus.
Naturen har fungerat som inspiratör och ljusbärare för att stärka relationen och gynna välbefinnande hos människan.

 

Vid Nöbbelövs torg ligger Discofotbollsplanen som har blivit en ny träffpunkt för både små och stora barn. Där kan man spela boll och lyssna på sin musik. Nya lysande produkter har utvecklats och besökaren kan välja önskat ljusscenario mellan vissa tider, under övrig tid förändras ljuset över dygn.

Discofotbollsplan Lund

Gång – och cykelstråkets nya belysning för tankarna till månljus. Träden och dess lövverk står som första ljusbärare och ger en helt ny karaktär till platsen. Ljusrummet har blivit större och tidigare icke-platser kan nu användas efter mörkrets inbrott.

Gc Gröna Stråket Lund

Gång – och cykeltunneln Honey har fått nya kläder och ett nytt eget liv. Konceptet grundar sig på biofil design där naturen inspirerar till formen och upplevelsen. Det är en hyllning till alla flitiga arbetare, pollinerare, kungar och drottningar, både i och utanför bikupan. Alla har sina uppgifter att utföra och alla behövs för att vår tillvaro ska fungera. Med hjälp av ljuset vill vi förmedla en känsla av binas närvaro och honungsproduktion, värma alla som är på väg till och från, och inspirera till räddningsinsatser som gynnar biologisk mångfald.

Honey Tunnel Gröna Stråket Lund

Monumentsparkens nya ljus har till uppgift att skapa en ny positiv karaktär samt framhäva platsen ursprungliga symbolvärde – Fred.
Målet har varit att förstärka parkens form och tydliggöra  rörelsestråken. Miljön runt Monumentet har öppnats upp och nya planteringar med mer inbjudande växtval får liv i vindens rörelser som fångas av ljuset.

Form och ljus för Monumentsparken och Gångtunneln Honey har tagits fram i samarbete med André Maia på Yoke i Köpenhamn.
Formgivare och Ljusdesigner för g/c-stråket och Discoplanen är Johanna Hernaeus.
Fotograf (Gröna stråket) Georgios Polychronidis, field photographer.

Datum/Tid

2019-02-13 /  16:30-21:00

Program:

16.30            Program för kvällen och kommande aktiviteter
16:35            Solcellspaneler, Anders Ekne, Kraftringen
17:25            Lighting Metropolis, Susanna Sonesson, Lunds kommun
17:40            Kontoret, Lotta Landén, Landén + Krantz
18:20            Rundvandring, Fredrik Andersson, fd. Tyréns
18:50            Kvällsmat
19:50            Klostergården, Aktiva, Clara Lundqvist, Lunds kommun och Bertil Göransson, Luxera
20:30           Oscarshem, Gröna Stråket, Johanna Hernaeus, JHLR

Plats:
Kraftringen, Råbyvägen 37, Lund

samåkning till Klostergården och sedan Oscarshem

Pris:
150kr för medlem.
300 kr för icke medlem.
50kr för studentmedlem.

Sista anmälningsdag: 11:e februari. Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering. Vid återbud faktureras full avgift.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan).

Anmäl dig nedan. Ange under ”kostavvikelse” om du har några allergier.

För företagsmedlemmar finns möjlighet till faktura, avgift tillkommer.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com
Ingvar Eriksson: eriksson.ingvar@gmail.com

 

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

Anmälan

Anmälning öppnar snart