Skip to main content

Datum/Tid
2018-01-30
16:30 - 20:00


Välkomna till medlemsmöte med SYDJUS, tisdagen den 30:e januari.
Vi börjar på Ohboy i Västra hamnen, vilket är ett hus med 55 lägenheter och 31 hotellrum, byggt för ett modernt, urbant liv. Därefter fortsätter vi till Tyréns-huset och föredrag av Jessika Luth Richter från Internationella Miljöinstitutet, Lunds Universitet om miljöaspekter kring LED-belysning ur ett livscykel-perspektiv samt föredrag av Johannes Lindén från Danmarks Tekniska Universitet om kompletteringar till Ra-index, för att bättre passa dagens ljuskällor. Tills sist berättar Bertil Göransson om höstens stora ljusevent i Malmö, :byLIGHT, som ingår i Metropolis ”12 Days of Light”.

 

Ohboy rum

Ohboy, Malmö -För ett modernt, urbant liv.

Ohboy är ett hus med 55 lägenheter och 31 hotellrum. Bakom projektet står H+S som arkitekter, byggherrar och förvaltare. Ohboy är en pusselbit i den täta, gröna staden där människor kan leva kvalitativt och klimatsmart. Målet är att hitta långsiktiga lösningar för en tillvaro med maximal mobilitet och många plus i kanten. Lånecyklar, leveransboxar, odlingslådor, kollektivtrafiksatsningar, verktygsstationer och gemensamma ytor är några av inslagen som gör en hållbar livsstil enklare i Ohboy.

 

Jessika Luth Richter

Rekyleffekten av LED, Jessika Luth Richter

Jessika Luth Richter från Internationella Miljöinstitutet, Lunds Universitet kommer prata om miljöaspekter kring LED-belysning ur ett livscykel-perspektiv (tillverkning/användning/skrotning). Hon kommer också ge bakgrund till olika typer av rekyleffekter (rebound effects), som är relevanta angående utvecklingen av LED-belysning, samt presentera resultat av aktuell forskning på området.

 

Johannes

The story of Ra, Johannes Lindén

I maj 2017 kom CIE med en rapport om de senaste konklusionerna angående färgåtergivningsindexet Ra, och hur detta index nu kompletterats med några av de åtgärder som även beskrivs i TM-30. Ändå ska det gamla Ra inte ersättas, än. Johannes Lindén, ljusforskare, Danmarks Tekniska Universitet, försöker förstå varför.

 

Metropolis

Metropolis :byLIGHT -A part of ”12 days of light”

The :byLIGHT concept is defined by its four themes; City Lights, Artistic Light, Place a Light and Tentative Light. Bertil Göransson, som arbetar för Malmö Stad, berättar om att anordna ljuseventet i Malmö i höst.

 

Program:

16.30                   Samling på Ohboy hotell, Lilla Varvsgatan 24

16.35                   Guidad rundvandring på Ohboy med arkitekt H+S

17.15                   Promenad till Tyréns-huset, Isbergs gata 15

17.30                   Rekyleffekten av LED, Jessika Luth Richter

18.20                   The story of Ra, Johannes Lindén

18.45                   Metropolis :byLIGHT, Bertil Göransson

19.00                   Middag från restaurang Hamn o Peppar

20:00                   ”Eftersnack”, på något närliggande ställe

 

Datum:
30:e januari 2018

Plats:
Lilla Varvsgatan 24, därefter Isbergs gata 15, Malmö

Pris:
150 kr för medlem.
300 kr för icke medlem.
50 kr för studentmedlem.

Transport:
Vi träffas på Ohboy, därefter promenad till Tyréns-huset.

Sista anmälningsdag: 28:e januari. Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Vid återbud senare än den 28:e januari debiteras full mötesavgift.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan).

Anmäl dig nedan. Ange om speciella kost önskas.

För företagsmedlemmar finns möjlighet till faktura, avgift tillkommer.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
[Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com] [Ingvar Eriksson: eriksson.ingvar@gmail.com]

 

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

 

Anmälan

Anmälning öppnar snart