Skip to main content

Datum/Tid
2018-09-18
17:00 - 21:30


Välkommen till medlemsmöte med SYDJUS tisdagen den 18:e september.

Hösten och mörkret närmar sig och därmed också tiden för ljusfestivaler och i år återkommer Malmö med sitt event :by Light.

Ta med familj, vänner och bekanta och följ med Sydljus när vi besöker Metropolis: by Light. Vi börjar på Malmö Live och föredrag om Ljusfestivaler, med Charlotta Mattson på Tindra Design. Joanna Thede berättar om de olika ljuskonstverken inom Konstens ljus, som har anknytning till stadens vatten. Några av projektets partners tar vid om sina respektive delar samt Bertil Göransson om arbetet med och bakom eventet och de olika ingående delarna; Stadens ljus, Sättet ljus, Trevande ljus och Event-uellt ljus. Efter en stärkande middag ger vi oss tillsammans ut i kvällens mörker och tittar på ljuset.

Ta på varma och lämpliga kläder då vi är ute och går en längre stund.
Program:

17.00                   Välkommen och info om kommande aktiviteter

17.05                   Arrangemanget Metropolis :by LIGHT, Bertil Göransson

17:15                   Stadens Ljus installationerna, partners berättar om sina installationer

17.40                   Konstens Ljus installationerna, Joanna Thede berättar om sin och sina kollegors installationer

18:05                   Ljusfestivaler, Charlotta Mattsson berättar om sina erfarenheter från andra ljusfestivaler

18.30                   Middag

20:00                   Guidad tur på :by LIGHT med ciceron Bertil Göransson

21:30                   Beräknad sluttid

 

Karta över området och kort info om installationerna hittar du här:

https://malmo.se/download/18.5c6f59e616436ac201f1e60c/1535014854653/MBL-Z06-Pocket-420×297-180821-SWE.pdf

 

Datum:
18:e september 2018

Plats:
Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4, Malmö

Pris:
150 kr för medlem.
150 kr för icke medlem.
50 kr för studentmedlem.

Transport:
Ingen gemensam transport, vi ses på plats.

Sista anmälningsdag: 17:e september.

Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Vid återbud senare än den 17:e september faktureras full avgift.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan).

Anmäl dig nedan. Ange om specialkost önskas.

För företag finns det möjlighet att få faktura på mötesavgiften.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
[Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com] [Bertil Göransson: bertil.goransson@luxera.se]

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

Lampan

Metropolis by Light

I höst blir det ett nytt: by LIGHT i Malmö. Ljusarrangemanget kommer att genomföras i området runt Malmö Live, Malmöhus slott och Gamla väster under perioden 14 -23 september 2018.

Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, anordnar för fjärde gången ljusarrangemanget : by LIGHT. Målet är att hitta nya innovativa och kreativa lösningar för ljussättning och belysning av stadsmiljön. Ljusarrangemanget kommer att bestå av de olika delarna Stadens ljus, Konstens ljus, Sättet ljus, Trevande ljus samt konferenser.

En av Malmö stads viktigare roller under ett : by LIGHT är att initiera och underlätta samarbete med externa och interna samarbetspartners. Detta för att skapa ett innovativt och spännande arrangemang. Vi vill även ge allmänheten upplevelser som väcker inspiration och skapar trygghet och en vilja att vistas utomhus i den offentliga miljön även under dygnets mörka timmar.

2004 : by LIGHT

Möllevången var först ut där stadsdelen förvandlades till en värld av ljus.

2008 : by LIGHT

Slottsparken fylldes av ljus och målet var en attraktiv och trygg parkmiljö. Från och med detta år delades arrangemanget upp i fyra fokusområden. ”Stadensljus”, ”Konstens ljus”, ”Sättet ljus” och ”Trevande ljus”.

2012 : by LIGHT

Drottningtorget och området runt Caroli blev platsen för det årets ljussättningar av stadsmiljön.

 

malmo-by-light-2008

Charlotta Mattson, Tindra Design

Tindra Design AB arbetar med ljusdesign och belysningsplanering. Vi har lång erfarenhet av ljus och belysning från utställning, inredningsbelysning i både privat och offentlig miljö samt parker och belysning i gatu- och vägmiljö.

Vår målsättning är att skapa kreativa lösningar för belysning som motsvarar kundens behov och tar hänsyn till kundens önskemål och förutsättningar. Tindra Design arbetar även för en kostnadseffektiv och energisnål ljusanläggning med hänsyn till drift och underhållningskostnader.

Tindra Design AB tar hänsyn till miljön så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Genom att planera anläggningen med hänsyn till ljuskällornas och armaturernas egenskaper, underhåll och energiförbrukning, får man en anläggning som är kostnadseffektiv och miljövänlig.

Anmälan

Anmälning öppnar snart