Skip to main content

Välkommen till årsmöte och medlemsmöte med inriktning på ljusdesign, återvinning och GPS-styrning av belysning

Datum/Tid
2016-03-03
16:30 - 22:00


Välkomna till kombinerat års- och medlemsmöte med SYDJUS torsdagen den 3 mars.
Mötet startar med ett årsmöte och sedan blir det ett medlemsmöte med temat Ljusdesign, återvinning och belysningsstyrning via GPS.

 

Program:

16.30                   Samling på Restaurang Årstiderna i Kockska husets festsal

16.35                   Årsmöte

Årsmöteshandlingar finns under fliken Föreningsfakta (åtkomlig när du är inloggad*)

17.20                   Johan Moritz, Malmö Stad. Ljusdesign, LED och miljö

18:10                   Göran Lundholm, Nordic Recycling. Återvinning av LED

19.00                   Årsmötesmiddag

20:30                   Johnny Clausen, GPS belysning

21:00                   Guidad rundvandring i centrala Malmö

22:00                   Beräknad sluttid

En punkt på årsmötet är val av styrelse. För att vi skall ha en förening som är levande så behöver vi också en levande styrelse. Vid årets årsmöte behöver vi välja 3 nya kandidater till styrelsen. Om du känner dig manad av att vara del i styrelsen så ber vi dig anmäla ditt intresse till valberedningen, Magnus Nilsson, magnus.nilsson@fergin.se eller Johanna Hernaeus, lumilab132@gmail.com .

Datum:
3 mars 2016

Plats:
Västergatan 2, Malmö

Pris:
Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt.
150 kr för medlem.
300 kr för icke medlem.
50 kr för studentmedlem.

Transport:
Ingen gemensam transport, vi ses på plats.

Sista anmälningsdag: 1 mars. Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Vid återbud senare än den 1 mars faktureras full avgift.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan).

Anmäl dig nedan. Ange om faktura eller om vegetarisk kost önskas.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
Rolf Tallberg: rolf.tallberg@glamoxluxo.com
Bertil Göransson: bertil.goransson@luxera.se

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

* Du som är medlem men ännu inte skapat konto är välkommen att registrera konto under fliken medlem/bli medlem. Välj om ni är privat- eller företagsmedlem. Vi har manuell hantering alla ansökningar till medlemsregisteringen så ni får tillgång dokumenten så fort vi godkännt er ansökan.

 

 

Johan Moritz, Malmö Stad, Stadens Ljus, LED och miljö

Johan är verksam som ljusdesigner på Malmö Stad sedan 2001 och står bakom all utformning av belysning för stadens gator och torg. I hans arbete ingår även hur stadens belysning skall utvecklas och förbättras för att följa med in i framtiden. LED är ett nytt verktyg som en ljusdesigner har att tillgå. Men hur är det egentligen med miljöaspekterna för detta?

Lampan kaptensbron Bron

 

Göran Lundholm, Nordic Recycling AB, Återvinning av LED och andra ljuskällor

Nordic Recycling arbetar med återvinning av ljuskällor för den svenska och norska marknaden. Hur är det med möjligheterna att återvinna LED ljuskällor? Går det att återvinna dem? Borde LED ljuskällor alls klassas som ljuskällor eller skall det kanske klassas som elektronikskrot? Vilka möjligheter finns och vilka utmaningar står vi inför?

NordicRecycling

 

Johnny Clausen, Malmö Stads, GPS Belysning

Johnny är ansvarig för driften av all belysning i Malmö. Malmö stad blev först i landet med ett GPS-styrt belysningssystem som ansluter LED-armaturer och medger individuell adressering och styrning. Hur detta fungerar och vilka möjligheter det ger för användaren kommer vi att få en inblick i. Efter anförandet kommer Johnny att guida oss runt i centrum av Malmö där detta har blivit installerat och är i full gång.

citytouch_1 citytouch_2 citytouch_3

Anmälan

Anmälning öppnar snart