Skip to main content

Trafikplats Spillepengen, Svenska Ljuspriset 2015 och Belysningsutmaningen

Datum/Tid
2016-11-08
16:30 - 20:00


Välkomna till medlemsmöte med SYDLJUS tisdagen den 8:e november.

 

BU1

 

Belysningsutmaningen, rekyleffekten och ljusföroreningar
Den 3 maj 2016 antog Sveriges regering Belysningsutmaningen, det svenska genomförandet av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades under klimattoppmötet i Paris i december 2015. Det uttalade målet är att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren. Om detta, samt vad
rekyleffekten är för någonting, pratar Johannes Lindén.
 SLP1

 

 

Svenska Ljuspriset 2015

För 2015 var det fler inskickade projekt än tidigare och från de ursprungliga 29 st nominerades fyra. Två var från Malmö, Trafikplats Spillepengen och Malmö Live, och de andra två från Stockholm, King K36 samt Stockholms Rådhus och Rådhusparken.

 

ML1

 

Vinnaren blev King 36, med motiveringen:

 

King1

 

”Det visuella samspelet mellan inredning och ljussättning inspirerar och skapar utmärkta förutsättningar för det kreativa arbetet i lokalerna. Projektteamet har åstadkommit en totalupplevelse där gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut. Att man under stor tidspress lyckats uppnå detta resultat är särskilt imponerande.”

 

SR1

 

Vi tittar på de nominerades presentationer och reflekterar kort kring dessa.

 

 

Trafikplats Spillepengen

Genom platsen passerar ett av de nio prioriterade godsstråken i Europa, den s.k. Skandinavien-delen. Denna binder samman godsstråken från Norge och Finland via Sverige och vidare ned till Italien och Malta. Godsstråket som passerar platsen stördes tidigare av pendlingstrafiken till och från Malmö. Med en s.k. ”fly over” – en 600 meter lång bro – omvandlades cirkulationsplatsen till en trafikplats.

 

SP2

 

Visionen med ljussättningen var att förstärka övergripande gestaltningsmål. Platsen hade tidigare en otydlig bild, särskilt vad gällde pendlingstrafiken till och från staden. Var börjar staden? Det stora budskapet var att visa att ”Här börjar staden”. Projektet har även tilldelats Darc Awards 2016, Structures: Best Exterior Lighting Scheme – Low Budget. Johan Moritz från Malmö Stad berättar om arbetet bakom.

 

 

Program:

16.30                   Samling på Restaurang Hamn & Peppar, Kinagatan 7, Malmö

16.35                   Johannes Lindén, Sydljus, Belysningsutmaningen

17:00                   Ingvar Eriksson, Sydljus, Svenska Ljuspriset 2015

17:30                   Johan Moritz, Malmö Stad, Trafikplats Spillepengen

18.00                   Middag på Restaurang Hamn & Peppar

19.00                   Samåkning till Trafikplats Spillepengen och guidning

20:00                  Beräknad sluttid

 

Datum:
8:e november 2016

Plats:

Kinagatan 7,  211 20 Malmö

Pris:
150 kr för medlem.
300 kr för icke-medlem.
50 kr för studentmedlem.

Transport:
Ingen gemensam transport, vi ses på plats. Samåkning till Trafikplats Spillepengen.

Sista anmälningsdag: 7 november. Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Vid återbud senare än den 7 november faktureras full avgift.

Återbud meddelas till klubbmästare Rolf Tallberg (se adress nedan).

Anmäl dig nedan. Ange om faktura eller om vegetarisk kost önskas.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:

Ingvar Eriksson: eriksson.ingvar@gmail.com
Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com

 

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

Anmälan

Anmälning öppnar snart