Skip to main content

Datum/Tid
2023-10-18
15:45 - 20:00


Vi på Sydljus bjuder in till en eftermiddag där vi zoomar in på en av byggnaderna längs med Carlsgatan i Malmö. Carlsgatan är en av de första gatorna där den nya stadsdelen Södra Nyhamnen byggs för fullt. Där finns nu kontor, butiker, bostäder, restauranger och nya mötesplatser. Här möts vi för att kolla närmare på Domstolsverkets nya byggnad.

Domstolsverket består av en huskropp i fyra plan med fem torn, och med en fasad som successivt övergår från tegel till glas. Den totala ytan är 34 000 kvadratmeter och byggnaden kommer att rymma 40 förhandlingssalar. Därmed är byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader. I byggnaden finns Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Under eftermiddagen börjar vi med en rundvandring i de allmänna delarna i byggnaden. Då det är hög säkerhetsklass på byggnaden så behöver vi ta oss genom säkerhetskontroll, ta med id-handling och var i god tid. På grund av detta är det också begränsat till 25 platser på mötet.

Efter rundvandringen får vi höra mer om husets belysning och ljus av Kent Hulusjö från Ljusstudion. Han kommer presentera processen och arbetet kring kravställningar och besiktning av belysning. Där fokus vart att ställa krav på synbarhet och bländning bland annat.

Zeynep Ekim Olsson, doktorand i Arkitektur och Byggd Miljö, Lunds universitet föreläser vidare om bländning och metoden för mätningen av bländning. Idag är metoden Unified Glare Rating (UGR) enligt CIE 117-195 och CIE 190-210 praktiskt taget den enda som används för att utvärdera obehagsbländning i ljusdesign men det är okänt om metoden är i linje med subjektiva upplevelser av bländning. Forskningen gjordes tillsammans med Tommy Govén och Thorbjörn Laike.

 

 

Zeynep Ekim Olsson, doktorand i Arkitektur och Byggd Miljö, Lunds universitet.

Husets fastighetsägare Castellum kommer också säga några ord om byggnaden.

Vi avslutar kvällen med en bit mat på en restaurang nära centralstationen.

Agenda:

15:45 Samling utanför entrén

16:00 ca 20 min i säkerhetskontroll

16:20-16:50 – Rundvandring ca 30 min i allmänna ytor

16:50-17:00 – Förflyttning till föreläsningslokal (i annan byggnad)

17:00-18:30 Föreläsningar

Castellum presenterar Domstolsverket

Kent Hulusjö Ljusstudion – Presenterar processen och arbetet kring kravställningar och besiktning av belysning.

Zeynep Ekim Olsson, doktorand i Arkitektur och Byggd Miljö, Lunds universitet. – Föreläser om sin forskning kring: Subjektiva upplevelser av obehagsbländning i relation till unified glare rating (UGR) och omgivande ljus

18:30 Frågor, avrundning och promenad till restaurangen.

19:00 Middag

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Sydljus

 

 

Anmälan

Anmälning öppnar snart