Skip to main content

Datum/Tid
2018-10-11
09:00 - 23:30


Välkommen att följa med och besöka Lights in Alingsås samt delta på Ljusteamets konferens!

Nu är årets Lights i Alingsås invigt och 6 spännande installationer väntar oss.

Torsdagen den 11 oktober kl.14.00 bjuder Ljusteamet in oss på en eftermiddag och kväll i samband med Lights in Alingsås. Temat för dagen handlar om hur vi med ljus och våra processer kan göra staden tryggare och mer tillgänglig nattetid.
Under dagen kommer du få mingla med branschkollegor, besöka ljusteamets montrar med produktnyheter och självklart lyssna på intressanta föredrag. Senare på kvällen tas vi med på en guidad tur till årets ljusinstallationer för att sedan avlutas med en gemensam middag kl.21.00 på Estrad.

Medlemmar i årets Ljusteam

Annell                                      LedLab
Fergin                                      Westal
Zumtobel Group                   ERCO
Occhio                                     Stockholm Lighting
Solar Light                             iGuzzini
Luxlight                                  Kamic
Selux                                       Uplight

 

Hur kan staden bli trygg och tillgänglig för alla efter mörkrets inbrott?

Genusperspektivet är en viktig faktor som bland annat Boverket uppmärksammat. Hur sparar man energi samtidigt som man skapar trygga utomhusmiljöer? Smart teknik – fallgropar och möjligheter. Hur gestaltar vi platser så att det blir lätt att orientera sig på kvällen? Vad kommunicerar ljuset?

Skapa Identitet och attraktionsvärden i offentliga miljöer med hjälp av ljus.

 

AnnaWaernborg

Anna Waernborg

Anna Waernborg har varit verksam som ljusdesigner i 17 år och har även en bakgrund som landskapsarkitekt (MSA/LAR). Hon är specialiserad på ljusplanering och ljussättning av urbana offentliga utomhusmiljöer och anlitas regelbundet som kursledare och föreläsare. Anna har erfarenhet av projekt i socialt utsatta miljöer, att arbeta med medborgardialog och trygghetsskapande belysning i park- och torgmiljöer, sjukhusområden och gångtunnlar för att nämna några exempel.

LarsDahlborg

Lars Dahlborg

Lars Dahlborg har varit verksam som ljusdesigner i 16 år och har även en bakgrund som elektriker. Han är specialiserad på ljusplanering inomhus, belysningstyrn- ing och Human Centric Lighting (Människoorienterad belysning). Lars har erfarenhet av projekt med män- niskan i centrum så som fysiskt och psykiskt välbe- finnande, koncentrationsförmåga, sömnstörningar
mm. Lars har fått ett flertal utmärkelser, han fick 2013 utmärkelsen “Svenska Ljuspriset” men har även fått silver i “DALI Awards” och blivit nominerad till ”Nordic Lighting Award” på Island 2016.

14.00 Gäster anländer och vi minglar en stund. Kaffe och fralla 14.50 Torbjörn hälsar alla välkomna och går igenom schemat 15.00 Föreläsning 1 – Anna Wearnborg.

Anna Waernborg har varit verksam som ljusdesigner i 17 år och har även en bakgrund som landskapsarkitekt (MSA/LAR). Hon är specialiserad på ljusplanering och ljussättning av urbana offentliga utomhusmiljöer och anlitas regelbundet som kursledare och föreläsare. Anna har erfarenhet av projekt i socialt utsatta miljöer, att arbeta med medborgardialog och trygghetsskapande belysning i park- och torgmiljöer, sjukhusområden och gångtunnlar för att nämna några exempel.

 

Program

09:00 Avresa från Malmö

12:00 Lunch på Laxbutiken i Falkenberg

14.00 Anländer Alingsås, mingel med leverantörer och andra deltagare

14.50 Torbjörn hälsar alla välkomna

15.00 Föreläsning 1 – Anna Wearnborg.

15.30 Presentation Ljusteamet (7 företag)

16.00 Paus

16.30 Presentation Ljusteamet (7 företag)

17.00 Föreläsning 2 – Lars Dahlborg

17.30 Paus

18.00 Föreläsning 3 – Pecha kucha

1 Viktor Martinsson
2 Ulrika Wänström Lind
3 Bertil Göransson
4 Susanne Westberg
5 Julia Enberg (5min)

18.30 Paus

19.00 Guidning i Alingsås

20:30 Snabb måltid i Alingsås

21.30 Avresa mot Malmö

01:00 Estimerad sluttid i Malmö

 

Datum:
11 oktober 2018

Plats:

Estrad Arena, Bryggaregatan 2, Alingsås

Pris:

Medlem 250:-
Icke medlem 400:-

Transport:
Gemensam transport. Beroende på antal anmälningar antingen personbil eller minibuss

Sista anmälningsdag: 8 oktober.

Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan).

Anmäl dig nedan.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
[Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com] [Bertil Göransson: bertil.goransson@luxera.se]

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

Anmälan

Anmälning öppnar snart