Skip to main content

Datum/Tid
2019-03-28
16:30 - 20:00


Välkommen till Hyllie Park och föredrag om nya Ljusamallen!

HP3

I logotypen för Hyllie Park finns ett hjärta som symboliserar känsla, engagemang och tro samt en pratbubbla som symbol för ord, tanke och reflektion. Uttryck för värden som binder samman våra olika verksamheter i Hyllie Park.

När Malmö baptistförsamling i början av 1990-talet sålde sin kyrka på Västervång, och flyttade verksamheten till Hyllie Park, var det inte bara för att bygga en ny kyrka. Det fanns en vision om, att utifrån en kristen värdegrund och ett samhällsengagemang, starta andra verksamheter för att få människor att växa, utvecklas och att hitta sin plats i livet.

Äldre och yngre möts. Det var äldreboendet som först slog ner sina bopålar på tomten i Hyllie. Men snart följdes det av kyrkan, folkhögskolan, förskolan och grundskolan. Idag möts alla åldrar på Hyllie Park. Erfarenhet och levnadsvisdom samsas med nyfikenhet och upptäckarglädje.

HP2

Det senaste byggprojektet på Hyllie Park är fokus för vårt besök, ett gemensamt samverkansprojekt mellan verksamheterna på området: Hyllie Park Diakoni AB (som driver förskola, grundskola och äldreboende och är ett helägt dotterbolag till Hyllie Park Kyrkan), Hyllie Park Folkhögskola och Hyllie Park Kyrkan.

Projektet är en centralbyggnad på området, med en del som är nybyggnad med samlingssal för olika ändamål, foajé, undervisningslokaler, kapell och mötesrum. Denna kopplar till omkringliggande äldre byggnader, där den ena är delvis ombyggd för att rymma storkök och matsal som betjänar hela området.

Arkitekt har varit Tage Möller Arkitektbyrå. FOJAB, Viveca Rosencrantz och JHLR, Johanna Hernaeus, har arbetat med ett utökat inredningsuppdrag (som även omfattat ytskikt) och ljusdesignen. Projektet har genomförts som en totalentreprenad med samverkan. Byggare har varit Järahovs Bygg.

”Att gå från enkelt och automatiskt till avancerat och full kontroll; så lätt kan det vara!”
På Hyllie Park har man använt den senaste tekniken för styrning av ljud, ljus och bild i salen. Peter Colmeus från Informationsteknik guidar oss i hur tekniken fungerar. Tekniken är utformad så den både skall kunna skötas av talaren själv vid enklare presentationer till vid större arrangemang styras av ljud, ljus och bildtekniker.

Välkomna till Hyllie Park, som du kan läsa mer om här:

http://www.hylliepark.se/

 

Ljusamallen; Rekommendationer för en enhetlig redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar.

LM

För att man ska kunna jämföra olika armaturer och belysningsberäkningar på ett riktigt och rättvist sätt är det viktigt att relevanta armaturdata och belysningsberäkningar redovisas enhetligt. Detta gäller både mekaniska egenskaper och ljustekniska data.     Sedan 1980 har därför Belysningsbranschen rekommendationer, fastlagda i Ljusamallen, för hur olika armaturegenskaper, ljustekniska data och belysningsberäkningar ska redovisas. Definitionerna baseras på internationella produktstandarder och belysningsstandarder när sådana finns, i förhoppningen att alla armaturtillverkare ska redovisa sina armaturer enligt Ljusamallen.

Johan Elm från Belysningsbranschen kommer och berättar om uppdateringen och arbetet bakom nya versionen av Ljusamallen.

”Den stora nyheten i nya versionen av Ljusa-mallen är en förenklad livslängdsdefinition för LED-armaturer. Rekommendationen baserar sig på ett förslag från den europeiska branschorganisationen LightingEurope, LE, som utges i dokumentet Evaluating performance of LED based luminaires från Lighting Europe (LE).” – Belysningsbranschen

 

Program

16:30 Samling vid Hyllie Park och info om kommande aktiviteter

16:35 Om Hyllie Park, Göran Ekman, Hyllie Park

16.50 Centalbyggnaden, projektet och belysningen, Viveca Rosencrantz, Fojab och Johanna Hernaeus, JHLR samt Peter Colmeus, Informationsteknik

17.30 Rundvisning, Göran, Viveca, Johanna och Peter

18.00 Ljusamallen, Johan Elm, Belysningsbranschen

19.00 Kvällsmat på restaurang Källan, Hyllie Park

20.00 preliminär sluttid

Datum:
28 mars 2019

Plats:

Elinelundsvägen 55, Hyllie, Malmö

Pris:

Medlem 100:-
Icke medlem 250:-

Transport:
Ingen gemensam transport. Vi träffas på plats.

Sista anmälningsdag: 26 mars.

Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Återbud meddelas till Ingvar Eriksson (se adress nedan).

Får du förhinder och inte avbokar senast den 26:e mars, debiteras du mötesavgiften.

Anmäl dig nedan. Faktura går att få för företagsmedlemmar.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
[Ingvar Eriksson: eriksson.ingvar@gmail.com]

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

Anmälan

Anmälning öppnar snart