Skip to main content

Datum/Tid
2023-03-28
16:50 - 21:00


Studiebesök på Medborgarhuset i Eslöv 

Medborgarhuset i Eslöv är ett arkitektoniskt och prisbelönt mästerverk där nytta och nöje samsas under samma tak. Huset ligger på gångavstånd från stationen och centrum, och har parkering i nära anslutning. Här arrangeras konferenser, möten, konserter, utställningar, teaterföreställningar och politiska sammanträden.

Medborgarhuset är ritat av Hans Asplund och kallas ibland för ett av den svenska efterkrigstidens mest ambitiösa byggnadsverk. Medborgarhuset invigdes den 28 september 1957 och är idag ett arkitektoniskt kulturarv som studenter och arkitekturintresserade från hela världen kommer för att titta på.

Inspirerad av sina arkitektkollegor och konceptet till FN-byggnaden ritade Asplund ett förslag till tävlingen om ett nytt medborgarhus i Eslöv. FN-byggnaden består av tre delar; ett höghus för kontor, en låg huskropp för entré och en utskjutande del för Generalförsamlingen, byggnadens viktigaste sal.

På liknande sätt byggdes Medborgarhuset av tre delar; ett fyravåningshus med kontor, låghuskroppen med ett entrétorg, studierum, klubbrum och restaurang och en liggande strut, uppdelad i fyra olika stora salar. I bottenvåningen ritades ett stadsmuseum, garderober och toaletter in. Inom ett kvarter pusslade Asplund ihop de tre delarna och ritade dessutom till ett ovalt atrium i låghusdelen med en ring av lindträd.

Vad Eslöv är idag och kommande framtidsplaner

Följ med på resan om vad Eslöv är idag och vart man är på väg, när Mikael Valberg, Plan- och exploateringschef på Tillväxtavdelningen i Eslövs kommun, berättar och visar vägen framåt.

Stora Torg och omvandlingen till nya Stora Torg

Stora torg ett av Eslövs viktigaste offentliga rum – hjärtat och det naturliga navet i stadskärnan. Platsen har därmed en nyckelroll i det fortsatta utvecklingsarbetet i centrum. Belysningen har en viktig del i att skapa ett attraktivt torg och ska hålla samma höga klass som gestaltningen.

Få inblick i tankarna bakom belysningsprojektet, processen omkring Eslöv-lyktan, det goda samarbetet, vad som blev bra och viktiga erfarenheter att ta med sig, tillsammans med Frida Nordmark.

Sydväst vann hösten 2017 en inbjuden tävling, arrangerad av kommunen, kring omgestaltningen av Stora torg, denna viktiga plats. Förslaget “I ♥︎ Eslöv” presenterar ett förnyat torg för alla i Eslöv. Arbetat att förverkliga förslaget har skett i nära dialog med kommunen och det nya Stora torg stod färdigt under våren 2021, och Niklas Bosrup berättar om vägen dit.

Bilder från Eslövs kommun, Sydväst arkitektur och landskap samt Werner Nystrand

Tid: 28:e mars kl.16.50

Plats: Medborgarhuset, Kyrkogatan 1, Eslöv

 

Program (preliminärt)

16.50  Samling och kort genomgång

17.00  Medborgarhuset, guidad visning

17.40  Framtidsplaner för Eslöv; Mikael Valberg, Eslövs kommun

18.00  Årsmöte för Sydljus

19.00  Stora Torg i Eslöv; Frida Nordmark och Niklas Bosrup

19.30  Årsmötesmiddag

20.30  Stora Torg, besök med visning

 

Mötesavgift

Medlem: 150kr, studerandemedlem: 50kr, medföljande/inte medlem: 300kr

Anmäl dig via nedan formulär. Sista anmälningsdag är den 24:e mars.

Sista datum för avanmälan är den 24:e mars, därefter faktureras avgiften.

Om det är problem med anmälan, skicka ett mail till; kontakt@sydljus.se

 

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälning öppnar snart