INSTÄLLT: Rådhuset i Lund samt föredrag om terminologi och mätning av olika slags flimmer

Datum/Tid
2021-12-09
16:00 - 20:00


Studiebesök på Rådhuset i Lund

Rådhuset har nyligen genomgått en renovering och vi kommer titta på de fina rummen och höra mer om arbetet som ligger bakom från Kristina Forsler Sjögren, Horisont arkitekter och Mia Lif, Light Bureau.

Lund har allt sedan medeltiden haft sitt rådhus vid Stortorget. Rådhusbyggnaden, vid torgets östra sida, hade dock en annan funktion när det uppfördes 1837. Bakom byggnationen av ett särskilt stadshus stod det nybildade Lunds Stadshus Bolag.

Genom stadshuset skapades utrymmen för representation och festliga sammankomster för stadens borgerliga skikt. En särskild festsal, Knutssalen inreddes på översta våningen. Efter ombyggnaden till rådhus 1899-1900 iordningställdes lokaler för stadsfullmäktige, rådhusrätt, magistrat, brandkår och polis.

Idag används rådhusbyggnaden, sedan den rättsliga funktionen upphörde 1976, för representation, vigslar och förvaltning. Rådhusnamnet lever dock kvar och huset är byggnadsminnesklassat.

Trots flera omfattande ombyggnader har delar av interiörerna kvar 1800-talssnickerier. I Knutssalen har stucktaket behållits. 1960-talets förändringar syns främst i Anselms spiralformade trappa. Till 1960-talet hör också vigselrummets al fresco-målning, utförd av den finske konstnären Lennart Segerstråle.

Bilder: Länsstyrelsen Skåne och Mia Lif.

 

Föredrag om flimmer; terminologi, visning och mätning

Från och med 1 september 2021 ingår gränskrav för flimmer i EU:s uppdaterade ecodesigndirektiv. Två nya mätmetoder för flimmer i belysning introduceras: PstLM och SVM. Men vad betyder dessa begrepp? Hur mäter man dem? Vilken utrustning krävs?

Johannes Lindén, Lunds universitet, kommer gå igenom terminologin och demonstrera olika sorters flimmer och hur de mäts.

 

Program – mötet är inställt

16.00  Rådhuset, Stortorget 7, Lund

17.00  Föredrag om Flimmer – Lunds Stadsbibliotek, lokal ”Kyrkan”, ingång Bredgatan 3b

19.00  Årsavslutsmiddag på restaurang

 

Medlem: 150kr, studerandemedlem: 50kr, medföljande/inte medlem: 300kr

 

Varmt välkommen!