Skip to main content

Datum/Tid
2021-04-28
17:00 - 19:00


Välkommen till web-möte med föredraget Lights in Alingsås – bakom kulisserna, med Margaretha Stenmark projektledare Alingsås Energi, samt digitalt årsmöte.

 

Vår förhoppning var att pandemin skulle minskat, och att vi då kunde ha ett traditionellt årsmöte, men då läget fortfarande är ansträngt får det bli web-möte och digital samvaro på distans.

 

Lights in Alingsås – bakom kulisserna; då, nu och framåt

(Elden av Kajsa Sperling, foto av Patrik Gunnar Helin)

 

Lights skiljer sig från andra ljusevenemang runt om i världen. Bara ett tema och en slinga är förutbestämt av Alingsås Energi. Vilka installationer som skapas och hur de ska se ut tas istället fram under arbetets gång i en workshop, där ljusdesigners och studenter arbetar tillsammans under en veckas tid. Ingen vet vad resultatet blir förrän sista dagen då evenemanget invigs. Därefter finns installationerna att skåda under fem veckor, på egen hand eller tillsammans med en guide.

1998 kom studenter från Ljuscentrum på Göteborgs Universitet till Alingsås för att experimentera med arkitektonisk belysning i offentliga utrymmen. Året efter gjorde de om samma sak och fick sällskap av studenter från högskolan i Jönköping. Det blev en succé för både invånarna i Alingsås och studenterna. Alingsås Kommun ingick därför år 2000 ett avtal med Professional Lighting Designers Association (PLDA). Sedan 2018 arrangerar Alingsås Energi Lights in Alingsås och samarbetar nu med International Association of Lighting Designers (IALD) som fungerar som kopplingen mellan Alingsås Energi och ljusdesigners världen över.

Margaretha Stenmark, projektledare på Alingsås Energi, berättar lite om det som man normalt inte ser eller vet som besökare, och om allt arbete som ligger bakom eventet. Vad har hänt sedan starten 1989, vad kommer hända i år 2021 och hur ser man på framtiden.

 

Årsmöte

Förslag till dagordning vid web-årsmöte, onsdag den 28:e april 2021, med Sydljus, Sydsvenska belysningssällskapet
 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för mötet.
 3. Godkännande av föredragningslista samt röstlängd.
 4. Frågan om kallelse till årsmötet skett enligt stadgar.
 5. Anmälan om verksamhetsberättelse.
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultat.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 10. Anmälan om styrelsens budget för det nya verksamhetsåret.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av antal ledamöter.
 13. Fastställande av ersättningar.
 14. Val av ledamöter till styrelsen samt utse ordförande.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av ledamöter till valberedningen samt utse sammankallande.
 17. Val av Sydljus representant till juryn för Svenska Ljuspriset.
 18. Övriga frågor.
 19. Årsmötet avslutas.
Val till styrelse.

Vi är idag sju personer i styrelsen, men kan vara upp till elva, så om du vill vara med oss eller har förslag på någon som kan vara intresserad, får du gärna kontakta valberedningen via Lotta Millbourn, som du når på lotta.millbourn@elektroskandia.se

Val av Sydljus juryrepresentant till tävlingen Svenska Ljuspriset.

Det har blivit dags att välja ny representant för Sydljus till juryn för Svenska Ljuspriset, och tycker du det låter intressant eller har förslag på någon som kan vara aktuell, kontakta då Ingvar Eriksson på eriksson.ingvar@gmail.com . Då vi försöker ha variation och mångfald i Sydljus representation och juryns sammansättning, är bakgrund som arkitekt, landskapsarkitekt eller inredningsarkitekt önskvärd.

Årsmöteshandlingar kommer finnas på hemsidan.

Varmt välkomna!

Program

17:00 Välkommen och genomgång av kvällens och kommande aktiviteter

17:05 Lights in Alingsås – bakom kulisserna; då, nu och framåt, Margaretha Stenmark, projektledare, Alingsås Energi

17.45 Årsmötesförhandlingar, Ingvar Eriksson, Sydljus

19.00 Preliminärt avslut

 

Datum: 28 april 2021

Plats: Digitalt Teams-möte, länk skickas ut till de som anmält sig.

Pris: Deltagande på mötet är kostnadsfritt för medlemmar.

Förtäring: Vi har som mål att kunna leverera en enklare förtäring till de som deltar på mötet. Leveransen kommer någon dag innan mötet. Ange leveransadress och eventuella matpreferenser i rutan Kostavvikelse i din anmälan. Vi reserverar oss för att det kan vara svårt att ordna leverans till alla och att antalet kan bli begränsat.

 

Sista anmälningsdag: 25 april, men anmäl dig gärna tidigare.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan).

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Om anmälningsformuläret inte fungerar, skicka ett mejl med dina uppgifter till Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com

Kontaktpersoner:
[Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com] [Ingvar Eriksson: eriksson.ingvar@gmail.com]

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

Anmälan

Anmälning öppnar snart