REFERAT från DOLL – Torsdagen den 12 november

En buss avgick från Malmö kl 16 och ankom till DOLL Living Lab Visit Center strax innan 17:30. Kim Brostrøm tog emot och höll en presentation om DOLL Living Lab och i Visit Centers lokaler på sjätte våningen i byggnaden mitt i utställningsområdet,  Hersted Industripark i Albertslunds Kommun. Jakob Munkgaard Anderssen, Danmarks Tekniska Universtitet, höll också en presentation om de två andra labben i DOLL, Quality Lab och Virtual Lab. Efteråt följade förtäring i form av matiga sandwich, och under tiden fick deltagarna möjlighet att prova på en del av Virtual Lab, i form av att iförda ett par Oculus Rift goggles vandra omkring i en simuering av Hersted Industripark.

Sedan, ung kl 19:30, följde en rundtur på området med buss. Guiden Thomas Skovsgaard visade oss olika typer av armaturer uppställda på området. Deltagarna fick möjlighet att jämföra olika armaturer direkt på plats, samt se hur sensorer och uppkopplade gatubelysning möjliggör energibesparing med t.ex. närvarostyrning och kontoll över internet. Under rundturen berättade också Gunilla Keegan från Fagerhults, samt Mikael Forsgren från Louis Poulsens om deras repsektive produkter på området. Bussen gjorde totalt runt 5-6 stopp och strax efter kl 21:30 avgick bussen för hemfärd åter till Malmö.P1020429IMG_3383