Skip to main content

REFERAT från DOLL – Torsdagen den 12 november

Datum/Tid
2015-03-25 - 2023-03-29
16:00 - 22:45


DOLL (Danish Outdoor Lighting Lab) är ett nationellt ”Fotonik Green Lab”, fastställt av Energistyrelsen under den danska regeringens Green Lab plan.

DOLL Living Lab är ett testcenter i skala 1:1 för belysningslösningar och belysningsapplikationer. Laboratoriet är placerat i Hersted Industripark i Albertslunds Kommun väster om Köpenhamn, och har samlat de ledande aktörerna på den europeiska belysningsmarknaden.

DOLL Living Lab innehar 7 km vägsträckning, utrustad med armaturer, styrapplikationer, sensorer och smart city applikationer, där allt är styrt från ett centralt kontrollrum mitt i industriparken. Kontrollrummet är beläget i DOLLs besökcenter, som är öppet för producenter, inköpare, rådgivare, företag och beslutsfattare, och har till syfte att ge en konkret inblick i de möjligheter som är tillgängliga på belysningsmarknaden.

Torsdagen den 12 november besöker Sydljud DOLL.

Anmälningstiden för detta evenemang har löpt ut.

Program

16:00 Avfärd med buss från Malmö, Slaghuset (Jörgen Kocksgatan)
17:30 Ankomst till DOLL Visit Center
17:40 Föredrag om DOLL
18:45 Förtäring
19:30 Rundtur på området
21:30 Återfärd mot Malmö

Pris: 300 kr för medlemmar. 450 kr för icke medlemmar.

OBS: Klä er varmt!! Under rundturen med bussen stannar vi till 10-20 minuter ett antal gånger. Kläder efter väder!

Observera möjligheten att anmäla flera personer samtidigt (t.ex. kollegor), men bara om du är inloggad.

Förutom DOLL Living Lab finns även DOLL Quality Lab och DOLL Virtual Lab, båda belägna på Danmarks Tekniska Universitet (DTU), Risø Campus vid Roskilde.

Anmälan

Anmälning öppnar snart