Skip to main content

DOLL Academy ger en spännande kurs i design av solcellsdrivna belysningsprodukter. Detta är en vidareutbildningskurs primärt riktad till företag och verksamheter inom belysningsindustrin, och ger en överblick av de individuella tekniska delarna du behöver för att designa solcellsdrivna produkter.

Praktisk information
Kursen ges av anställda på avdelningarna för Fotonik och Elektro på Danmarks Tekniska Universitet. Den kommer hållas på DTU Risø Campus, norr om Roskilde, där ungefär 50 av DTU Fotoniks anställda arbetar, och där också DOLL Quality lab, ett state of the art-ljuslaboratorium, är placerat.

Lyckad design av solcellsdrivna belysningsprodukter kräver multidisciplinär kompetens där flera tekniska komponenter och kunskaper måste balanseras. Under kursen kommer du att få lära dig om:

  • Solceller och paneler
  • Elektroniska komponenter till stand-alonesystem
  • Ljusemitterande dioder (LEDs)
  • Batterier och laddning
  • Dimensionering av solcellsdrivna belysningssystem
  • Strategier för ljuskontroll

Kursmaterial
Presentationerna och det teoretiska materialet kommer att delas ut som ett kompendium.

Kursavgift
2.495 DKK

Datum
26:e Juni 2018, kl. 9.00-17.00

Anmälan
Anmälan sker på solarconf.dk.

Ladda ner flyer med kursprogrammet här.

Leave a Reply