Designing Solar Powered Lighting Products

DOLL Academy ger en spännande kurs i design av solcellsdrivna belysningsprodukter. Detta är en vidareutbildningskurs primärt riktad till företag och verksamheter inom belysningsindustrin, och ger en överblick av de individuella tekniska delarna du behöver för att designa solcellsdrivna produkter.

Praktisk information
Kursen ges av anställda på avdelningarna för Fotonik och Elektro på Danmarks Tekniska Universitet. Den kommer hållas på DTU Risø Campus, norr om Roskilde, där ungefär 50 av DTU Fotoniks anställda arbetar, och där också DOLL Quality lab, ett state of the art-ljuslaboratorium, är placerat.

Lyckad design av solcellsdrivna belysningsprodukter kräver multidisciplinär kompetens där flera tekniska komponenter och kunskaper måste balanseras. Under kursen kommer du att få lära dig om:

  • Solceller och paneler
  • Elektroniska komponenter till stand-alonesystem
  • Ljusemitterande dioder (LEDs)
  • Batterier och laddning
  • Dimensionering av solcellsdrivna belysningssystem
  • Strategier för ljuskontroll

Kursmaterial
Presentationerna och det teoretiska materialet kommer att delas ut som ett kompendium.

Kursavgift
2.495 DKK

Datum
26:e Juni 2018, kl. 9.00-17.00

Anmälan
Anmälan sker på solarconf.dk.

Ladda ner flyer med kursprogrammet här.

International Day of Light

Välkommen att fira International Day of Light den 16 maj! Kom på ett upplysande seminarium om LJUS i Lund och lyssna på Peder Wibom (Ljusets betydelse för människan), Hillevi Hemphälä (Synergonomi) och Viveca Rosencrantz (Varför prioriterar vi inte ljuset i byggprocessen?).

För program och anmälan, klicka här.

DOLL Academy

Nu har du chans att stärka dina kvalifikationer inom ljusmätning.

I slutet av maj hålls DOLL Academy – en 2-dagars vidareutbildningskurs för anställda på företag och verksamheter inom belysningsbranschen.

Arrangör är fotonikavdelningen på Danmarks Tekniska Universitet, DTU Fotonik. Kursen hålls 30-31 maj, på Risø Campus utanför Roskilde. Kursen hålls på engelska.

Klicka här för mer information och registrering.

VISUELL UPPLEVELSE – DELEN OCH HELHETEN

SYMPOSIUM PÅ LTH ARKITEKTUR – LUND
ONSDAG 8 NOVEMBER 2017 kl. 10 – 17

Färg och ljus är grunden för vår visuella helhetsupplevelse. Den mänskliga upplevelsen av världen är obehindrad och sammanhängande, mångdimensionell och dynamisk. Det krävs en mångfald specialister för att ringa in färgens och ljusets många aspekter och användningsområden. Vi samlar färg- och ljus-experter från olika områden och tillsammans söker vi sådant som förenar. Symposiet bygger på arbetet inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SYN-TES, Human colour and light syntheis – towards a coherent field of knowledge, där LTH var en av flera samverkande nordiska högskolor. symposiet är det första i en serie årliga SYN-TES seminarier.

Forskare från bland annat biologi, kognitionsforskning, perception och praktiker inom arkitektur och ljus kommer att presentera och vi ser fram mot en fruktbar diskussion.

Se fullständigt program här.

Symposiet är kostnadsfritt och stöds av Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsforskning

Har du frågor eller redan nu vill anmäla dig hör av dig till Rifa Maliqi:
Rifa.Maliqi@arkitektur.lth.se

Karin Fridell Anter           Ulf Klarén    Thorbjörn Laike

SYN-TES och Miljöpsykologi vid institutionen för arkitektur, LTH, Lunds Universitet

Alla varmt välkomna!

Ministudieresa

Save the date!

Sydljus planerar en inspirerande ministudieresa till Köpenhamn den 17 oktober.
Vi börjar med att uppleva perceptionellt mörker skapad av den japanske arkitekten Hiroshi Sambuichi och får en guidad tur på Cisternerna kl 16.
Därefter kikar vi på olika typer av ljusinstallationer ute i staden och äter något gott, eller tvärtom.
På med mössa och vantar så myser vi in hösten med ljus och arkitektur.
Avresa med buss ca 14.30 från Malmö och beräknad hemkomst ca kl 22.
För intresserade kanske det finns möjlighet till utökat program med fler ljusinstallationer med tågresa hem som följd.
Formell kallelse till eventet kommer inom kort.