VERAM interventionsstudie

LTH håller på med belysningsforskning och har tagit fram en synergonomisk riskbedömning, VERAM (https://www.eat.lth.se/veram/).

Vi söker nu lokaler där man ska göra om belysningen där vi kan komma in och testa hur ljuset är före och efter ett byte. Det handlar om att utvärdera den visuella miljön på arbetsplatser före och efter en belysningsförändring, en så kallad interventionsstudie. Vi ser gärna att det är flerpersoners kontor, eller kontorslandskap. Vi behöver ha en eller flera lokaler där vi har totalt minst 20-30 personer.

Många arbetsmiljöer har problem med att den visuella miljön kan orsaka besvär såsom ögonbesvär, nack- och skulderbesvär och huvudvärk. En god synergonomisk arbetsmiljö höjer prestationsförmågan och minskar besvär såsom ögonbesvär och huvudvärk.

Vad vinner ni som arbetsgivare (kostnadsfritt):

· En utbildning av arbetsgivare och personal i synergonomi och ljusets påverkan på människan

· En utredning av den befintliga belysningslösningen

· En genomgång av arbetstagarnas besvär före och efter den nya belysningen.

· Att forskargruppen bidrar till nya belysningsrekommendationer och diskuterar bästa lösningen med belysningskonsulten/ljusdesignern

För mer information var vänlig att kontakta Hillevi Hemphälä eller Johannes Lindén på Institutionen för Designvetenskaper, LTH.

Hillevi.hemphala@design.lth.se                    

Johannes.linden@design.lth.se

Live stream från Östermalms saluhall, Stockholm

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

inbjuder till Live stream från Östermalms saluhall.

En guidad rundvandring tillsammans med ljusdesigners från Ljusrum.

När: tisdag 1 juni 2021 kl 17.15

Var: Teams-möte via länk som kommer i mejl till alla anmälda

Webbinariet är avsett och gratis för alla medlemmar i Svenska Belysningssällskapet, Sydljus och Västljus.

Välkommen med din anmälan till:  https://simplesignup.se/private_event/180508/1b9b7d6094

Om utmaningar, teknik och koncept.

Ljusrums Jonas Lindahl och Carolin Fischer tar oss med på en rundvandring i den nyligen renoverade saluhallen, som återinvigdes i mars 2020. När Tengboms byggnad invigdes 1888 var den i teknikens framkant. Och nu efter 7 års arbete är den återigen helt i framkant tekniskt och visuellt.

Perspektiv på ljus – Interaktion mellan akademi och industri

Arrangör: Light Collaboration Network (LCN)

Tidpunkt: 3 juni 2021, 13.00-16.00 (CEST) via Zoom (kostnadsfritt)

Besök vår nya webbplats för att läsa mer om och registrera dig för evenemanget samt lära dig mer om våra mål:
lightcollaboration.net/event/online-symposium/
Symposiet kommer att hållas på engelska och Q&A på svenska och engelska

Vi inbjuder dig härmed att delta i vårt första symposium som kommer att börja vårt offentliga arbete för att uppmuntra och påskynda samtal mellan
yrkesverksamma som arbetar med ljus: vare sig det gäller forskning, industri, utbildning, arkitektur eller design.

Vi kommer få lyssna till akademiker och affärsutövare från olika områden diskutera interaktioner mellan akademi och industri. Två paneldiskussioner kommer att inledas med ett par kärnfrågor:

Tillämpad forskning och innovation:
 När ska forskning kommersialiseras?
 Hur balanserar man krav med avseende på visuellt, bortom visuellt och komfort?
 Kan industrin producera armaturer med längre livslängd utan att gå i konkurs?

Utbildning och kommunikation:
 Vilka är dina frågor till den ”andra sidan”? (angående språk, standarder etc.)
 Hur kan akademin utnyttja den beprövade erfarenheten från industrin?
 Hur integrerar vi forskning i praktikbaserad utbildning?

Om du någonsin har varit frustrerad över vad du upplever som brist på kommunikation över yrkesgränser, eller till exempel önskat att saker kan gå snabbare när det gäller att utveckla forskning eller acceptera bästa praxis, delta i detta symposium tillsammans med oss för att lära dig mer om
målen för Light Collaboration Network, hur vi hoppas kunna expandera och hur du kan engagera dig

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset?

ARRANGÖR: Lighting Metropolis, Innovation Skåne

Välkommen till en temadag där vi fokuserar på den nya trenden dygnsrytmsbelysning och vad den innebär. Hur kan vi påverka ljuset och kan det leda till bättre hälsa? Vad säger forskningen – hur ljus är framtiden?

Vi blickar tillbaka, vi tittar på var vi står i dag och vi spanar framåt. Med oss har vi experter som delar med sig av kunskap om den senaste forskningen, blandat med praktiska erfarenheter från näringsliv och offentlig sektor. Vi får lyssna till innovativa projekt med dygnsrytmbelysning i skolor och på sjukhus och lyssna till företag som satsar på en framtid inom dygnsrytmsbelysning. En paneldebatt avslutar dagen.

För mer info och anmälan finns här:

Årsmöte

Årsmötet som planeras till den 28:e april kl.17, kommer som läget är just nu att ske helt digitalt, men vi hoppas ändå att du har möjlighet att vara tillsammans med oss, även om vi kommer sitta utspridda på olika håll.

Förutom själva årsmötet, kommer vi har föredraget ”Lights in Alingsås -bakom kulisserna”, med Margaretha Stenmark, Alingsås Energi, som berättar om då, nu och framåt av det som man normalt inte ser vid besök under själva eventen.

Mer information och årmöteshandlingar kommer presenteras framöver.

Svenska Ljuspriset

VÄLKOMMEN ATT TÄVLA OM SVENSKA LJUSPRISET!

En ny omgång av Svenska Ljuspriset har påbörjats och arrangörerna bjuder in till att skicka tävlingsbidrag för projekt färdigställda under 2020. Från och med i år är det två tävlingsklasser; en för interiörprojekt och en för exteriörprojekt.

Belysning erbjuder nästan gränslösa möjligheter att påverka rummets och miljöns gestaltning. I Sverige finns en hög nivå av kunskap inom området ljus, och det finns många duktiga människor som arbetar professionellt med ljusplanering. Detta vill tävlingsarrangörerna uppmärksamma genom att bjuda in till tävlingen om Sveriges bästa ljusprojekt 2020.

Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller gestaltning, tekniska lösningar, brukaraspekter och/eller driftsekonomi ihop.

Tävlingsregler och information om inlämning finns på www.ljuskultur.se

Varmt välkommen med tävlingsbidrag, senast den 1 februari 2021!

Årsmöte

Med anledning av den rådande pandemin, blev årsmötet framflyttat i tid och kommer att hållas den 17:e september på Grand Hotell i Lund.

För de som inte har möjlighet att vara med på plats, kommer det även finnas alternativ att följa mötet på Grand Hotel via digital uppkoppling.

Mer information och årmöteshandlingar kommer presenteras framöver.

Halvdagskurs i TLM (flimmer) på DTU Risö

Flimmer i armaturer och ljuskällor

I september 2021 träder det nya Ecodesign-direktivet i kraft. Här ställs nya krav på armaturer och ljuskällors flimmer; nämligen gränsvärden för de nyligen introducerade måtten PstLM (Perceptability, short term, light flickermeter) för flimmer och SVM (Stroboscopic Visibility Measure) för stroboskopiska effekter. På DCL och DTU Fotoniks halvdagskurs tittar vi på detta och de uttryck vi talat om hittills, nämligen Procent Flicker och Flicker index. Vi går igenom kraven i de nya Ecodesign-direktiven och de värden som gäller och utför mätningar på olika ljuskällor.

Undervisare: Johannes Lindén, forskare, DTU Fotonik.

Kursen ges på engelska.

Program

Kl. 8.30 Registrering med kaffe

Kl. 9.00 Välkommen

Kl. 9.15 Vad er flimmer? Temporal Light Modulation (TLM)

Kl. 10.00 Hur mäter vi?

Kl. 10.30 TLM och hälsa

Kl. 11.00 Demonstration av mätningar

Kl. 11.30 Rundtur i laboratorier

Kl. 12.00 Avslutande lunch

Tid: 17. juni 2020, kl. 08:30-12:00

Plats: DTU Fotonik, Risø Campus, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

Sista anmälningsdag: 1. juni 2020

Mer info och anmälan via nedan länk:

Svenska Ljuspriset

VÄLKOMMEN ATT TÄVLA OM SVENSKA LJUSPRISET!

 

En ny omgång av Svenska Ljuspriset har inletts och tävlingsarrangörerna hälsar dig välkommen att skicka in tävlingsbidrag!

Belysning erbjuder nästan gränslösa möjligheter att påverka rummets och miljöns gestaltning. I Sverige finns en hög nivå av kunskap inom området ljus och vi har många duktiga människor som arbetar professionellt med ljusplanering. Detta vill tävlingsarrangörerna uppmärksamma genom att nu bjuda in projekt till tävlingen om Sveriges bästa ljusprojekt under 2019.

Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller gestaltning, tekniska lösningar, brukaraspekter och driftsekonomi.

Finalen är den 9 september i samband med Ljusdagen i Stockholm. De nominerade presenteras med omfattande reportage i tidningen Ljuskultur och medverkande i projekten får möjlighet att använda utmärkelsen i sin egen marknadsföring.

Tävlingen Svenska Ljuspriset har en lång tradition och delas ut för 28:e året i rad när det nu är dags att kora Sveriges bästa ljusprojekt under 2019

Tävlingsreglerna publiceras på www.ljuskultur.se i början på december.

Sista inlämningsdag är den 3 februari 2020.

Årsmöte 2019-03-14, förslag till dagordning

sydljus_liten_transparent

Förslag till dagordning vid årsmöte med

Sydljus, Sydsvenska belysningssällskapet

 

Torsdagen den 14:e mars 2019 på Rådhuskällaren, Stortorget, Malmö.

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för mötet.
 3. Godkännande av föredragningslista samt röstlängd.
 4. Frågan om kallelse till årsmötet skett enligt stadgar.
 5. Anmälan om verksamhetsberättelse.
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultat.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 10. Anmälan om styrelsens budget för det nya verksamhetsåret.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av antal ledamöter.
 13. Fastställande av ersättningar.
 14. Val av ledamöter till styrelsen samt utse ordförande.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av ledamöter till valberedningen samt utse sammankallande.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsmötet avslutas.

Förslag till dagordning 2019-03-14