Metropolis: by LIGHT

I höst kommer ljusarrangemanget by LIGHT i Malmö.

Ljusarrangemanget kommer att genomföras av Malmö stad
i området runt Malmö Live, Malmöhus slott och Gamla väster.

Perioden 14 -23 september 2018.

Se mer på malmö stads hemsida.

https://malmo.se/Stadsplanering–trafik/Stadsplanering–visioner/Malmos-stadsmiljo/Ljus-i-Malmo/Ljusarrangemang-i-Malmo/Metropolis-by-Light-2018/Vad-ar-Metropolis-by-Light.html