VISUELL UPPLEVELSE – DELEN OCH HELHETEN

SYMPOSIUM PÅ LTH ARKITEKTUR – LUND
ONSDAG 8 NOVEMBER 2017 kl. 10 – 17

Färg och ljus är grunden för vår visuella helhetsupplevelse. Den mänskliga upplevelsen av världen är obehindrad och sammanhängande, mångdimensionell och dynamisk. Det krävs en mångfald specialister för att ringa in färgens och ljusets många aspekter och användningsområden. Vi samlar färg- och ljus-experter från olika områden och tillsammans söker vi sådant som förenar. Symposiet bygger på arbetet inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SYN-TES, Human colour and light syntheis – towards a coherent field of knowledge, där LTH var en av flera samverkande nordiska högskolor. symposiet är det första i en serie årliga SYN-TES seminarier.

Forskare från bland annat biologi, kognitionsforskning, perception och praktiker inom arkitektur och ljus kommer att presentera och vi ser fram mot en fruktbar diskussion.

Se fullständigt program här.

Symposiet är kostnadsfritt och stöds av Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsforskning

Har du frågor eller redan nu vill anmäla dig hör av dig till Rifa Maliqi:
Rifa.Maliqi@arkitektur.lth.se

Karin Fridell Anter           Ulf Klarén    Thorbjörn Laike

SYN-TES och Miljöpsykologi vid institutionen för arkitektur, LTH, Lunds Universitet

Alla varmt välkomna!

Ministudieresa

Save the date!

Sydljus planerar en inspirerande ministudieresa till Köpenhamn den 17 oktober.
Vi börjar med att uppleva perceptionellt mörker skapad av den japanske arkitekten Hiroshi Sambuichi och får en guidad tur på Cisternerna kl 16.
Därefter kikar vi på olika typer av ljusinstallationer ute i staden och äter något gott, eller tvärtom.
På med mössa och vantar så myser vi in hösten med ljus och arkitektur.
Avresa med buss ca 14.30 från Malmö och beräknad hemkomst ca kl 22.
För intresserade kanske det finns möjlighet till utökat program med fler ljusinstallationer med tågresa hem som följd.
Formell kallelse till eventet kommer inom kort.