Lunds nya kommunhus Kristallen samt tre forskningsprojekt om ljus/belysning på LTH vid Lunds Universitet, torsdagen den 29 januari

Datum/Tid
2015-01-29
16:30 - 21:00


I takt med att samhället utvecklas förändras också kommunernas verksamheter och därmed behovet av nya lokaler för att kunna möta dagens och framtidens nya krav.
Placeringen av det nya kommunhuset på Sockerbruksområdet i den västra delen av Lund har haft som mål att länka samman stadens två delar som delas av järnvägen, men också att komma nära stationen med både lokal och regional kommunikation.
Tanken med byggnaden är att skapa en öppen och tillgänglig mötesplats för både innevånare och de som jobbar där samt med ett genomgående tänk på miljöhänsyn och energieffektivitet skapa en innovativ, flexibel och bestående plats för framtiden.

Forskningen om ljus och belysning på LTH vid Lunds Universitet har flera intressanta projekt med fokus på hur vi påverkas av den nya tidens omgivningar och situationer.
Tre forskare, Maria Johansson, Eja Pedersen och Marie-Claude Dubois berättar om sina arbeten och vad deras projekt hittills har kommit fram till för intressanta resultat.

 

Program för torsdagen den 29 januari:

16.30 Samling i foajén på Lunds Kommunhus Kristallen och info om kommande aktiviteter, Ingvar Eriksson, Sydljus

16.40 Visioner och stadsutveckling för Lund, Britt Steiner, Lunds kommun

17.00 Kristallen – planering och genomförande, Britt Steiner, Lunds kommun

17.30 Arkitektur och vision, Håkan Sandhagen, Christensen & Co Arkitekter

18.00 Rundvandring på Kristallen med guider

18.30 Tre forskningsprojekt med ljus/belysning vid LTH

19.30 Gemensam middag i Kristallens matsal

Datum: 29 januari kl.16.30

Plats: Lunds kommunhus Kristallen, Brotorget 1 Lund (Karta)

Kostnad: 100 kronor, betalas på plats eller mot faktura
För medföljande, icke medlem, är kostnaden 250 kronor

Sista anmälningsdag: 27 januari, men anmäl dig gärna tidigare då det underlättar vår planering och säkerställer din plats på mötet. Antalet platser är begränsat.
Vid återbud senare än 27 januari faktureras full avgift.
Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se mail-adress nedan).

Anmäl dig nedan.

kristallen-exterior-1-435x326